Výzva pro firmy v regionu: Nový automobil pro neziskovou organizaci Náš Svět p.o.

Sociální automobil

Místní firmy podporují neziskovou organizaci Náš Svět p.o. ve Frýdku Místku a Pržně pomocí reklamy v projektu „sociální automobil“, který se zaměřuje na podporu fungování neziskových organizací starající se o děti, mládež a dospělé s mentálním či jiným zdravotním hendikepem.

Náš svět, p. o. poskytuje chráněné bydlení pro osoby s mentálním nebo jiným zdravotním postižením, které potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

Dále poskytují služby sociálně terapeutické dílny pro nácvik činností jako je pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociální automobil bude sloužit především pro převozy klientů s mentálním a kombinovaným postižením a dále pro dojezdy na pobočku ve Frýdku-Místku a na samostatné byty v rámci poskytované služby Chráněné bydlení, kam pracovníci za klienty dojíždí.

Organizace má celkem čtyři služby v Pržně a část služeb také na pobočce ve Frýdku-Místku.

Podpořte tuto výzvu a staňte se také společensky odpovědnou firmou.
Více informací na https://www.socialni-automobil.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*