Denní stacionář Náš Svět Frýdek Místek + Pržno

Náš Svět p.o.

Náš svět, p. o. poskytuje chráněné bydlení pro osoby s mentálním nebo jiným zdravotním postižením, které potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

Dále poskytují služby sociálně terapeutické dílny pro nácvik činností jako je pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociální automobil bude sloužit především pro převozy klientů s mentálním a kombinovaným postižením a dále pro dojezdy na pobočku ve Frýdku-Místku a na samostatné byty v rámci poskytované služby Chráněné bydlení, kam pracovníci za klienty dojíždí.

Organizace má celkem čtyři služby v Pržně a část služeb také na pobočce ve Frýdku-Místku.

Web organizace: https://www.nassvetprzno.cz/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*